Vad Hultet tar emot respektive inte tar emot

Återvinningscentral (ÅVC) Hultet tar emot mycket - men inte allt. Här är lite råd om avfall som många har frågor om.

Bildelar ska till bilskroten, medicin ska lämnas till apoteket och stubbar kan lämnas mot kostnad på Tagene återvinningsstation i Göteborg.

Inga fler däck till Hultet

Skulyt däck med fälg överstruketÅtervinningscentralen Hultet tar inte längre emot några däck, med eller utan fälg. I stället kan du lämna dina däck till en återförsäljare, och det kan du göra utan att köpa nya däck, enligt producentansvaret för däck. Producentansvaret för däck regleras i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. Förordningen gäller, med några få undantag, alla som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck. En producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. En producent ska informera om återlämning av däck som tjänat ut och underlätta för dem som har sådana däck att återlämna.

Så här gör du om du vill lämna in däck

När en privatperson vill bli av med sina uttjänta däck måste producenten eller återförsäljaren ta emot dem kostnadsfritt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut. Gäller det ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare kontaktas, Svensk Däckåtervinning AB, SDAB.

Asbest

Återvinningscentralen Hultet tar inte emot asbest. Du kan i stället vända dig till Tagene återvinningscentral i Göteborg där man tar emot asbest mot avgift. Den asbest du lämnar ska vara väl emballerad i byggplast. Kontakta personal på plats. Du kan också se gula sidorna, renhållningsentreprenörer.

Överblivet byggmaterial?

Allmänhet och företag kan lämna begagnat byggmaterial för återbruk istället för att det slängs på tipp som värdelöst. Mycket går att återanvända, till exempel isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar, handfat, köksinredningar, VVS-varor, kakel o klinker med mera.

Prata med personalen på återvinningscentralen Hultet om du har frågor. Materialet går sedan vidare till Återbruket. Återbruket är en del av Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg. Klicka här för att läsa mer om Återbruket.

 

Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus

Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd, mindre möbler med mera i en container inne på återvinningscentralen. Myrorna är en del av Frälsningsarmén, men har en egen funktion, organisation och ledning. De gåvor som samlas in säljs främst i någon av deras butiker i Sverige. Men för att säkra att så stor del som möjligt återanvänds säljs främst textil, men även en mindre del inredning, utomlands. Emmaus har en behållare för begagnade kläder uppställt vid återvinningsstationen till vänster om huvudentrén till Hultet. Emmaus är en global solidaritetsrörelse med en egen organisation i Sverige. För mer information om hur Myrorna och Emmaus arbetar klicka på länkarna längst ner på sidan.

Har du trasiga textilier?

Du kan lämna torra och rena textilier till textilåtervinning. Lägg i samma behållare som för kläder. Det som inte går att använda sorteras ut till textilåtervinning.

Detta kan du lämna på återvinningscentralen Hultet

I hushållens renhållningsabonnemang ingår möjlighet att köra in fritt på återvinningscentralen 20 gånger per år och lämna grovavfall (upptill två kubikmeter per gång) enligt nedan. Bildelar, byggnadsdelar och rivningsvirke räknas inte som grovavfall.

Olika fraktioner (material) du kan lämna innanför bommen

Numren visas på skylten vid respektive container för de olika fraktionerna.

 • Återbruket för byggmaterial
 • Myrorna för återanvändning

1. Kompost (gräsklipp, fallfrukt, löv, mossa, häckklipp, vissna plantor). Ej emballerat.

2. Trä (virke, spånplatta, masonit, plywood)

3. Obrännbart (mineralull, speglar med ram, VVS-porslin, glas utan ram/planglas)

4. Brännbart (plastprodukter, frigolit, textilier, invasiva arter av växter)

5. Järn och metall (skrot av järn och andra metaller, till exempel cyklar, stålmöbler, badkar, kastruller). Ej kylmöbler.

6. Tegel och betong (sten, kakel, takpannor, klinker, porslin, asfalt)

7. Wellpapp

8. Grenar (grenar, 3 cm eller grövre). Ej emballerat.

9. Tryckimpregnerat trä (slipers, trallvirke)

10. Gips

12. Jord och grus

17. Stoppade möbler (möbler med metallresår eller spiraler)

Olika fraktioner (material) du kan lämna utanför bommen

 • Förpackningar: tidningar/papper, kartong, färgat eller ofärgat glas. metallförpackningar och hård eller mjuk plast.
 • Second hand saker: Kläder, skor, husgeråd, mindre möbler, leksaker med mera.
 • Elektronik: Allt med sladd och batteri, radio, video, TV, mikrovågsugn, dator, hushållsmaskiner
 • Farligt avfall: Bekämpningsmedel, lösningsmedel, thinner, aceton, fotokemikalier, kaustiksoda, klorin, bränsle, färg-, lack- och limrester, lacknafta, sprayflaskor, syror, alkalier, rengöringsmedel, tändvätska, oljefilter och spillolja. Avfallet ska vara väl förpackat, helst i originalförpackningen. Skriv annars på förpackningen vad den innehåller.
 • Bilbatterier.
 • Gasolflaskor: på Hultet kan du lämna max 3 gasolflaskor.
 • Kyl och frys: Tömda kylskåp och frysboxar som normalt finns i ett hushåll.
 • Vitvaror: Spisar, ugnar, torkskåp, tvätt- och diskmaskiner.

Detta kan du inte lämna - gör så här istället

 • Bilar, bildelar: kontakta en bilskrot
 • Gasflaskor: lämnas till återförsäljare
 • Medicin: lämna till apoteket
 • Fyrverkeri, sprängämnen och ammunition: lämna till polisen, men ring först
 • Stubbar: kan lämnas på Tagene återvinningscentral i Göteborg
 • Däck: återförsäljare 
 • Asbest: lämna mot kostnad på Tagene återvinningscentral i Göteborg. Emballera i byggplast.
 • Hästgödsel: Sobackens deponi Borås telefon 0768-88 59 90

Informatörer

Fråga gärna någon av våra informatörer på återvinningscentralen Hultet om du är osäker på hur ditt avfall ska sorteras.