Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hämtning av ditt hushållsavfall

Här kan du läsa om när du ska ställa fram ditt avfallskärl på tömningsdagen eller vad du gör när du behöver nya matavfallspåsar.

På hämtningsdagen

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 6 på morgonen den dag som det ska tömmas och låt kärlet stå tills det har blivit tömt. Vid utebliven sophämtning kontakta kundcenter KomIn.

Vanligaste hämtningsintervallen

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka. På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt. Avgifter för dragväg kan du läsa om här.

Om försenad tömning – låt ditt kärl stå kvar

Om ditt kärl inte har blivit tömt på angiven tömningsdag, ber vi dig att ha överseende med det. Låt kärlet stå ute tills tömning sker. 

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Om Renova ska hinna tömma alla kärl under en arbetsdag måste dragvägen vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet och hela kärlets bredd. Detta gäller dig som betalar för dragväg. I annat fall ska kärlet som vanligt stå vid farbar väg, med handtaget ut mot vägen. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor. Om det inte finns tid för skottning eller om sanden skulle vara slut, kan du naturligtvis själv dra fram kärlet till vägen så att våra renhållares arbete underlättas och ditt kärl kan hämtas.

Varje enskild renhållare har ansvaret att bedöma om ditt kärl kan tömmas eller inte. Vid de tillfällen då Renova inte kan tömma kärlet på grund av utebliven snöröjning lämnas ett meddelande i din brevlåda. I dessa fall töms ditt kärl vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan naturligtvis också beställa en extratömning, till en kostnad av 250 kronor inklusive moms + viktavgift.

Glöm inte ...

att ställa fram kärlet klockan 6 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Farligt avfall hämtas av Farligt avfall-bilen 

Fyra gånger om året kör Renovas specialbil runt i kommunen för att ta emot farligt avfall från hushållen. Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater eller vitvaror. 2020 kommer även Farlig avfall-bilen till kommunen fyra gånge för second hand-insamling. För att se aktuella tider och datum, klicka på fliken Farligt avfall i menyn, eller följ den här länken dit.

Har du frågor?

  • Om utebliven sophämtning eller kring kärlplacering, ändring av abonnemang eller frågor kring din faktura - kontakta kommunens kundcenter KomIn.