Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hämtning av ditt hushållsavfall

Varje Lerumsbo slänger cirka 7 kilo sopor i veckan. Här får du reda på de viktigaste sakerna du ska tänka på för att tömningen av kärlen ska fungera.

På hämtningsdagen

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 6 på morgonen den dag som det ska tömmas och låt kärlet stå tills det har blivit tömt. 

Om försenad tömning – låt ditt kärl stå kvar

Om ditt kärl inte har blivit tömt på angiven tömningsdag, ber vi dig att ha överseende med det. Låt kärlet stå ute tills tömning sker. Vid utebliven sophämtning kontakta kundcenter KomIn.

Hur du placerar kärlet på hämtningsdagen

På hämtningsdagen ska handtaget och hjulen på sopkärlet vara vända utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt.

Hämtningsintervall

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka.

Flerfamiljsbostad

Bor du i flerfamiljshus eller samfällighet, väljer fastighetsägaren eller styrelsen vilken sorts abonnemang som ska gälla för hela fastigheten.

Ett grönt kärl på 660 liter samt ett brunt kärl på 140 liter med 52 tömningar per år beräknas räcka för cirka 10 hushåll.

Avgift för dragväg

Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot en avgift. Till exempel kostar dragväg på 1,1–5,0 meter 132 kronor per år och kärl inklusive moms vid hämtning 26 gånger per år. Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Tänk på att under vintertid måste vägen från kärlet till Renovas bil vara snöröjd och vid behov också sandad. Det är för att Renova ska hinna tömma alla kärl under en arbetsdag. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd. Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor. Om det inte finns tid för skottning eller om sanden skulle vara slut, kan du naturligtvis själv dra fram kärlet till vägen så att våra renhållares arbete underlättas och ditt kärl kan hämtas.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Varje enskild renhållare har ansvaret att bedöma om ditt kärl kan tömmas eller inte.

Vid de tillfällen då Renova inte kan tömma kärlet på grund av utebliven snöröjning lämnas ett meddelande i din brevlåda. I dessa fall töms ditt kärl vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan naturligtvis också beställa en extratömning, till en kostnad av 250 kronor inklusive moms + viktavgift.

Rengör kärlet

Sopkärl och soputrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov. Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta. För att undvika dålig lukt eller fastfrysning i kärlet bör det göras regelbundet.

Påsar för matavfall

Påsar och hållare för matavfall hämtas hos kundcenter KomIn.

Företag, samfälligheter och bostadsrättsföreningar kan beställa påsar och hållare hos Komin. Telefon 0302 - 52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se

Riktlinjer för bygge av kur för sopkärl

För att tömningen av kärlen ska kunna ske så smidigt som möjligt finns det några enkla riktlinjer att följa. Se till att det finns cirka 1 decimeter på sidorna om- och mellan kärlen. Inga nivåskillnader eller kanter ska finnas upp till kärlen. Ta som måttstock att kärlen ska gå att rulla ut och in i ramen. Helst ska kärlen endast vara inbyggda på tre sidor och öppet fram.

En dörr ska alltid ha en uppställningsanordning, ett så kallat dörrstopp. Om du sätter en tvärslå i framkant eller tak på ramen bör den ligga minst tre decimeter över kärlens lock. Tänk på att det kan krävas bygglov för byggnation av fasta konstruktioner.

Farligt avfall hämtas av Farligt avfall-bilen 

Fyra gånger om året kör Renovas specialbil runt i kommunen för att ta emot farligt avfall från hushållen. Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater eller vitvaror.

Aktuella tider och datum för Farligt avfall-bilen 

Har du frågor?

Har du frågor om utebliven sophämtning eller kring kärlplacering, ändring av abonnemang eller frågor kring din faktura - kontakta kommunens kundcenter KomIn.