Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en anmälan om ägarbyte eller nytt abonnemang. För avfallsabonnemanget gör du en anmälan om ägarbyte hos kommunen, och för slamtömning gör du anmälan hos Renova. Gör din anmälan senast 14 dagar före ägarbytet. Du använder vår e-tjänst för ägarbyte, där du kan göra din anmälan dygnet runt. Har du frågor, kontakta kundcenter KomIn.

Hur du anmäler ägarbyte av ditt avfallsabonnemang

Ägarbyte och inflyttning till nybyggt hus ska meddelas till kommunen senast 14 dagar innan ägarbytet ska gälla. Anmälan om ägarbyte kan du göra dygnet runt på våra e-tjänster, klicka under ikonen E-tjänster. Du kan också kontakta kundcenter KomIn.

I och med detta registreras fakturauppgifter för den nya ägaren och datum från när det ska börja gälla. 

Kärl tillhör fastigheten och ska därför lämnas kvar av den som flyttar.

Som ny kund får du automatiskt ett 190-liters kärl för hushållssopor samt ett 140-liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka. Om du som ny ägare vill ändra på abonnemanget görs detta via e-tjänsten Byte av abonnemang.

Slam

Har du slamsugning av en sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen. Ägarbytet gör du via Renovas hemsida, se länk under Mer information. 

Inpasseringskort till återvinningscentralen (ÅVC) Hultet

Passerkortet till ÅVC Hultet är en värdehandling som är knuten till din fastighet och dig som fastighetsägare, eller till dig som hyresgäst om du bor i lägenhet. När du flyttar ska passerkortet till Hultet därför lämnas in till Lerums kommun, Lerums Kundcenter KomIn, 443 80 Lerum och spärras.

Mer information