Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Uppehåll i hämtning av avfall

Under vissa omständigheter, till exempel om fastigheten brunnit ned, rivits eller vid längre utlandsvistelse, kan fastighetsägaren ansöka om att få uppehåll i hämtningen av hushållsavfallet.

Fastighetsägaren får uppehållet beviljat om fastigheten inte nyttjas överhuvudtaget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden för fritidsbostad (1 maj - 30 september). En avgift på 300 kronor tas ut.

Hur du ansöker

Du kan ansöka genom vår e-tjänst. För e-tjänsten behöver du Bank-ID för att legitimera dig. Du kan också ansöka på blanketten Ansökan-Uppehåll i avfallshämtning som du kan beställa hos Lerums Kundcenter KomIn, telefon 0302-52 10 00.

Ansökan skickas in minst en månad innan avsedd ändring eller uppehållsperiod via e-tjänst eller till: Kundcenter KomIn, Lerums kommun, 443 80 Lerum.

Beviljad dispens medför att kortet till återvinningscentralen Hultet spärras.

När ansökan är beviljad

Beviljat uppehåll skickas till den sökande samt en kopia till entreprenören.

Fastighetsägarens ansvar under tiden som uppehållet gäller

Under tiden för uppehållet ska sopkärlet förvaras säkert så att det inte kommer till skada eller förstörs. Om sopkärlet är skadat eller har försvunnit efter uppehållstidens utgång, får fastighetsägaren betala ett nytt kärl.