Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avfallsabonnemang

Som abonnent väljer du själv vilken typ av avfallsabonnemang du vill ha. Renhållningstaxan i Lerum är miljöstyrande, vilket innebär att den största miljöbelastningen ger den högsta avgiften.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall blir den fasta avgiften ungefär hälften så stor jämfört med om du lämnar osorterat avfall. Du betalar även en viktavgift på allt avfall du slänger.

Du kan ansöka om ett nytt avfallsabonnemang eller ändra ditt befintliga i vår e-tjänst.

Abonnenter kan

 • välja kärlstorlek - 190, 240, 370 och 660 liter
 • välja att sortera ut sitt matavfall till biogas, hemkompostera sitt matavfall eller lämna osorterat avfall.

I avfallsabonnemanget ingår även

 • tillgång till återvinningscentralen Hultet
 • hämtning av farligt avfall fyra gånger per år
 • miljöriktig hantering av elektronikskrot
 • miljöriktig hantering av farligt avfall
 • rådgivning till hushållen

Fast och rörlig avgift

Avgiften för ett avfallsabonnemang är uppdelat på en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är beroende av kärlstorlek samt hämtningsintervall. Den rörliga avgiften består av 2,25 kronor per kilo för allt hämtat hushållsavfall.

Tre olika abonnemangstyper

Som abonnent kan du välja mellan tre olika abonnemangstyper.

 • sopkärlStandardabonnemanget Matavfall till biogas

Du sorterar ut allt ditt matavfall i en särskild papperspåse som läggs i ett brunt kärl för matavfall. Priserna inkluderar tömning av både brunt och grönt kärl. Kärl, hållare och påsar ingår i avgiften. Läs mer under Källsortera och återvinn, Insamling av matavfall och så sorterar du. Övrigt hushållsavfall slänger du som vanligt i ditt gröna sopkärl. Detta är det standardabonnemang som kommunen erbjuder.

 • Hemkompostering  hemkopost

Du sorterar ut allt ditt matavfall och lägger det i en skadedjurssäker varmkompost på din tomt. Du står själv för inköp, skötsel och utrustning. Läs mer under Kompostering av hushållsavfall. Övrigt hushållsavfall slänger du som vanligt i ditt gröna sopkärl.

 • Osorterat avfall blandat avfall 

Du blandar alla hushållssopor, vilket innebär nästan dubbelt så hög fast avgift per år.

Räkneexempel

Exemplet är baserat på det vanligaste abonnemanget i kommunen, ett kärl för brännbart avfall och ett kärl för matavfall. Kärlen ingår i alla abonnemangsavgifter. Papperspåsar och påshållare ingår i abonnemanget med matavfallsinsamling.

 • Helårsabonnemang, fast avgift år 2020: 1613 kronor
 • 100 kilo matavfall (tömning 26 gånger per år): 225 kronor
 • 200 kilo brännbart avfall (26 tömningar per år): 450 kronor

Totalkostnad per år: 2288 kronor (inklusive moms).

Vill du ändra ditt abonnemang?

Det gör du enklast via våra e-tjänster.