När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en anmälan om ägarbyte eller nytt abonnemang. För avfallsabonnemanget gör du en anmälan om ägarbyte hos kommunen, och för slamtömning gör du anmälan hos Renova. Gör din anmälan senast 14 dagar före ägarbytet. Du använder vår e-tjänst för ägarbyte här bredvid, där du kan göra din anmälan dygnet runt. Har du frågor, kontakta kundcenter KomIn.

Hur du anmäler ägarbyte av ditt avfallsabonnemang

Ägarbyte och inflyttning till nybyggt hus ska meddelas till kommunen senast 14 dagar innan ägarbytet ska gälla. Anmälan om ägarbyte gör du genom att kontakta kundcenter KomIn. Du kan också göra anmälan dygnet runt på våra e-tjänster, klicka under ikonen E-tjänster uppe till höger.

Och med detta registreras fakturauppgifter för den nya ägaren och datum från när det ska börja gälla. Vi kan tyvärr inte göra ägarbyten bakåt i tiden.

Kärl tillhör fastigheten och ska därför lämnas kvar av den som flyttar.

Som ny kund får du automatiskt ett 190-liters kärl för hushållssopor samt ett 140-liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka om du som ny kund inte väljer något annat abonnemang. Om den nya ägaren vill ändra på abonnemanget görs detta via e-tjänsten Byte av abonnemang, som ligger ovan till höger.

Slam

Har du slamsugning av en sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.

Ägarbytet gör du via Renovas hemsida på:
https://www.renova.se/privat/lerum/agarbyte/

För mer information kan du kontakta kundservice via e-post kundservice@renova.se eller via telefon 0302-238 90

Inpasseringskort till återvinningscentralen (ÅVC) Hultet

Passerkortet till ÅVC Hultet är en värdehandling som är knuten till din fastighet och dig som fastighetsägare, eller till dig som hyresgäst om du bor i lägenhet. När du flyttar ska passerkortet till Hultet därför lämnas in till Lerums kommun, Lerums Kundcenter KomIn, 443 80 Lerum och spärras.

Mer information