Extratjänster

Nedanför kan du läsa om de extratjänster för avfallshämtning som kan beställas hos kommunen.

Extra säck

Vid tillfällig anhopning av hushållsavfall kan man lämna med en extra säck i samband med nästa ordinarie tömning av kärlet. Fastighetsägaren skaffar själv en säck som får rymma högst 240 liter. Tjänsten ska beställas i förväg och kostar 69 kronor per säck + viktavgift.

Extra tömning

Om man har extra mycket avfall och inte kan vänta till nästa ordinarie tömningsdag kan man beställa extratömning av kärlet. Det kostar 250 kronor per gång + viktavgift.

Hämtning av grovavfall

Grövre hushållsavfall som inte förvaras i kärl, som exempelvis trädgårdsavfall, kasserade möbler, cyklar, barnvagnar och annat skrymmande avfall kan hämtas efter beställning. Avgiften är 313 kronor för upp till 1 kubikmeter (minimiavgift). Grovavfall ska, om möjligt buntas eller förpackas i lämpligt emballage.

Observera att all hämtning sker på tomtgränsen, på samma ställe som avfallskärlen vanligtvis är placerade.

För beställning kontakta kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer 0302 - 52 10 00 alternativt genom e-postadressen kommun@lerum.se

Hämtning av kylskåp och frys

Hos Renova kan du beställa hämtning av kylskåp, frys och vitvaror av den typ som normalt förekommer i enskilda hushåll. Avgiften är 463 kronor per möbel. För beställning kontakta Renovas kundservice på telefon 0302-238 90 eller på e-post  kundservice@renova.se