Hur renhållningsenheten hanterar personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft - en ny reglering för dataskydd i EU. Den ersatte personuppgiftslagen, PUL, och innehåller bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Av lagen framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera om hur dina personuppgifter används.

Under länkarna vid Ladda hem kan du läsa om vilka personuppgifter renhållningsenheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller.