Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Slamtömning

Slutna tankar töms efter beställning och sker senast en vecka efter beställning. Avgift utgår per gång och anläggning, se renhållningstaxan.

I samband med tömning erbjuds du som kund återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar. Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial. Kostnad för dessa tjänster är enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar cirka en timme att fylla med vatten).

Slamtömning

Har du frågor kring slamtömning eller slamfakturor kontakta Renova.

Slamsugning av fettavskiljare

Töms efter beställning hos Renova.

Slamsugning av brunnar

Slamsugning av brunnar sker efter körlista minst en gång per år. Extra slamsugning kan beställas hos Renova.

Renova

Telefonnummer 0302-238 90
Jourtelefon 031-61 87 75
e-post: kundservice@renova.se

När du flyttar

Har du slamsugning av en liten sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen. Ägarbyte gör du på Renovas hemsida via länk nedan.