Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Utställning av förslag till ny avfallsplan i Göteborgsregionen

Kommunstyrelsen ställer ut förslaget till ny avfallsplan som tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Utställningen finns även i KomIn i kommunhuset vid Bagges torg. Synpunkter ska lämnas in senast 10 september 2019. 

Avfallsplanen är lagstadgad (miljöbalken kap 15 § 41, nya föreskrifter NFS 2017:2) och beskriver mål och åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas samt mål och åtgärder för nedskräpning. Avfallsplanen omfattar såväl hushållsavfall som det avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter och sträcker sig till år 2030. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om planen.

Allmänheten och andra intresserade är välkomna att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna kan lämnas här nedan i formuläret, i brev direkt till kundcenter KomIn eller som postat brev till Lerums kommun, Renhållning, 443 80 Lerum , märk kuvertet ”Avfallsplan”.
Synpunkter från allmänheten ska vara Renhållningsenheten tillhanda senast fredag den 10 september 2019.

Förslag till avfallsplan ställs från och med 10 juni ut i kundcenter KomIn i kommunhuset vid Bagges torg. Du kan läsa och ladda ner förslaget här eller beställa ett exemplar via 0302-52 10 00.