Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du källsorterar på bästa sätt och vad du ska göra med ditt hushållsavfall, grovavfall och det farliga avfallet.

Kommunens ansvar när det gäller renhållning är att:

  • samla in och ta hand om hushållsavfall. Arbetet utförs av entreprenören RenoNorden.
  • ansvara för att farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.
  • återvinningscentralen Hultet är tillgänglig för Lerums kommuninvånare. Där kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och förpackningsmaterial.
  • arbeta aktivt för minskade avfallsmängder och informera om vad du kan göra för att minska dina avfallsmängder.

Elda inte avfall

Kom ihåg att det är förbjudet att elda avfall hemma. När man eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen.

Har du frågor?

Utebliven sophämtning, kärlplacering

RenoNorden 031-30 00 704 kundtjanst.lerum@renonorden.se

Ändring av abonnemang, fakturor

RenoNorden 031-30 00 704 kundtjanst.lerum@renonorden.se

Påsar och utrustning till matavfall - hushåll

Behöver du nya matavfallspåsar? Kläm fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl. Du kan även knyta fast en vanlig påse på handtaget så levererar RenoNorden en ny bunt papperspåsar vid tömning. Det går också bra att kontakta RenoNordens kundtjänst på telefon 031-30 00 704 eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Påsar och utrustning till matavfall - verksamheter

Läs mer i menyn till vänster under "Insamling av Matavfall" eller kontakta RenoNordens kundtjänst på telefon 031-30 00 704 eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Öppettider på Hultet

Du hittar mer information under flik till vänster i menyn.

Problem vid återvinningsstation

Anmäl till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon (FTI) 0200-88 03 11. Eller via FTIs webbsida >>

När du flyttar

Anmäl ny fastighetsägare via RenoNordens hemsida, klicka här >>
Kundtjänst på telefon 031-30 00 704 eller via e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Nybyggd fastighet

RenoNorden 031-30 00 704 eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Ansökan om glesare sophämtning

Medborgarkontoret KomIn Du hittar mer information under flik till vänster i menyn.

Ansökan om dispens sophämtning

Sektor samhällsbyggnad, Renhållningen Du hittar mer information under flik till vänster i menyn

Slamtömning, slamfakturor

Renova 0302-238 90 kundservice@renova.se