När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en så kallad ”Anmälan om ägarbyte” hos kommunen för avfallsabonnemang och hos Renova för slamtömning. Gör din anmälan senast 14 dagar före ägarbytet, antingen genom att kontakta kommunens kundcenter dagtid eller använd vår e-tjänst där du kan göra din anmälan dygnet runt.

Hur du anmäler ägarbyte av ditt avfallsabonnemang

Ägarbyte och inflyttning till nybyggt hus ska meddelas till kommunen senast 14 dagar innan ägarbytet ska gälla. Anmälan om ägarbyte gör du genom att kontakta kundcenter KomIn på telefonnummer 0302- 52 10 00 eller via epostadressen kommun@lerum.se.  Du kan också dygnet runt göra din anmälan på e-tjänster under Bygga, bo, miljö - Avfall. I och med detta registreras fakturauppgifter för den nya ägaren och datum från när det ska börja gälla. Vi kan tyvärr inte göra ägarbyten bakåt i tiden.

Kärl tillhör fastigheten och ska därför lämnas kvar av den som flyttar.

Som ny kund får man automatiskt ett 190-liters kärl för hushållssopor samt ett 140-liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka om du som ny kund inte väljer något annat abonnnemang. Om den nya ägaren vill ändra på abonnemanget görs detta hos kommunens kundcenter KomIn på e-postadressen kommun@lerum.se  eller via telefon 0302- 52 10 00.

Slam

Har du slamsugning av en sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.

Ägarbytet gör du via Renovas hemsida på:
https://www.renova.se/privat/lerum/agarbyte/

För mer information kan du kontakta kundservice via e-post kundservice@renova.se eller via telefon 0302-238 90

Inpasseringskort till återvinningscentralen (ÅVC) Hultet

Passerkortet till ÅVC Hultet är en värdehandling som är knuten till din fastighet och dig som fastighetsägare, eller till dig som hyresgäst om du bor i lägenhet. När du flyttar ska passerkortet till Hultet därför lämnas in till Lerums kommun, Lerums Kundcenter KomIn, 443 80 Lerum och spärras.

Mer information