Ansökan företagskort till Hultet

Företag får lämna avfall på återvinningscentralen Hultet mot en avgift på 200 kronor (exklusive moms) per inkörning enligt gällande taxa.

 Avfall som lämnas ska sorteras enligt de regler som gäller. Farligt avfall från företag får inte lämnas. Varje uttaget kort debiteras med 100 kronor.

Ansökan företagskort till Hultet