Ansökan företagskort till Hultet

Företag får lämna avfall på återvinningscentralen Hultet mot en avgift på 200 kronor (exklusive moms) per inkörning enligt gällande taxa. Vi uppdaterar företagskorten till Hultet. Från och med den första april 2017 behöver ni ha nytt/nya kort. Vill ni ha fler kort än vad ni har haft tidigare kostar varje kort 100 kr. Fyll i formuläret nedan.

 Avfall som lämnas ska sorteras enligt de regler som gäller. Farligt avfall från företag får inte lämnas. Varje uttaget kort debiteras med 100 kronor.

Ansökan företagskort till Hultet