Ansökan passerkort till Hultet

Som renhållningsabonnent har du 20 fria infarter till Hultet per år. Sedan kostar det 250 kronor per gång.

Vid varje tillfälle kan du lämna cirka två kubikmeter sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, elskrot, farligt avfall och hela användbara second hand saker.

Om du förlorat ditt Hultet-kort

Tänk på att ditt kort är en värdehandling! Vid förlorat kort kontakta kundcenter KomIn, de hjälper dig att spärra kortet och beställa ett nytt. Ett nytt kort kostar100 kr.
Lerums kundcenter KomIn, kommunhuset Bagges Torg. Öppet mån-tors 8-18, fre 8-16.

Dödsbon

Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett speciellt tillstånd som ger dödsboet tillträde till våra återvinningscentraler vid 20 tillfällen under sex månader. Fyll i blanketten Inpassering Hultet för dödsbo längst ner på sidan,och ta med den till återvinningscentralen för godkännande. Ta med en kopia på dokument som styrker dödfallet. Ett sådant dokument kan du få hos skattemyndigheten.