Ansökan passerkort till Hultet

Som renhållningsabonnent har du 20 fria infarter till Hultet per år. Sedan kostar det 250 kronor per gång.

Vid varje tillfälle kan du lämna cirka två kubikmeter sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, elskrot, farligt avfall och hela användbara second hand saker.

Om du förlorat ditt kort

Vid förlorat kort kostar ett nytt kort 100 kronor. Det kan du inte beställa här utan måste besöka Lerums Kundcenter KomIn, kommumnhuset Bagges Torg. Öppet mån-tors 8-18, fre 8-16.

Ansökan passerkort till Hultet