Farligt avfall

Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentralen Hultet eller till Renovas bil för farligt avfall. Fyra gånger om året kör Renovas specialbil runt i kommunen för att ta emot farligt avfall från hushållen. Småelektronik och belysningskällor kan även lämnas i miljöskåpen.

Vad är farligt avfall?

Här följer exempel på farligt avfall och var det ska lämnas. Söka även på produkt under fliken ”Sorteringsguiden A – Ö” i menyn till vänster. Länkarna längst ner på sidan ger dig mer information om vad som är farligt avfall, vad som menas med farosymboler och hur hantering och återvinning går till efter det att du lämnat ifrån dig avfallet.

 • Asbest - läs mer längre ner på sidan.
 • Småbatterier - ÅVC Hultet, batteriholk på återvinningsstationerna eller i miljöskåpen. Kan även lämnas i butik.
 • Bilbatterier - lämnas till en återförsäljare eller vid kommunens ÅVC Hultet.
 • Bildäck med och utan fälg- lämnas till återförsäljare av däck. Återvinningscentral Hultet tar inte emot däck.
 • Bly – Glödlampor innehåller bly och lämnas i Miljöskåpen eller på ÅVC Hultet.
 • Elektriska småapparater - rakapparater, tandborstar, skruvdragare, mobiltelefoner och datorer, kameror, personsökare, fickräknare, hörapparater, klockor. Lämnas på ÅVC Hultet, i miljöskåpen (max cirka 10 cm) eller i butiken.
 • Flytande färg, lack och lim även vattenbaserade - ÅVC Hultet.
 • Fläckborttagningsmedel och ugnsrengöringsmedel - ÅVC Hultet.
 • Frätande ämnen som exempel Kaustiksoda, salpetersyra, ammoniak, fotokemikalier - ÅVC Hultet.
 • Gifter och bekämpningsmedel som exempel Ogräsmedel, impregneringsmedel, råttgift - ÅVC Hultet.
 • Hemelektronik - Radio, TV, video, kassettbandspelare, telefoner, datorer, bildskärmar och liknande - ÅVC Hultet.
 • Kvicksilver finns bland annat i Barometrar, febertermometrar, billarm- ÅVC Hultet.
 • Kyl och Frys - ÅVC Hultet eller genom att ringa RagnSells som hämtar mot en avgift enligt taxan.
 • Ljuskällor - Glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor - Miljöskåp, ÅVC Hultet.
 • Lysrör - ÅVC Hultet. 
 • Läkemedel - Lämna ALLTID tillbaka till Apoteket
 • Lösningsmedel som exempel Lacknafta, thinner, fotogen och tändvätska - ÅVC Hultet.
 • Oljor och fett - ÅVC Hultet.

Håll extra koll

Håll extra koll på alla luriga batterier inbyggda i produkter som leksaker, kläder och skor som blinkar, rör sig eller låter. Dessa innehåller alltid batterier och elektronik som inte alltid går att ta ur. Lämna detta på ÅVC Hultet.

Vi tar inte emot Asbest

Återvinningscentralen Hultet tar INTE emot asbest. När du skall göra dig av med asbest, kontakta Bälinge återvinningscentral, telefon 0322-61 70 80 eller Tagene Deponi. Mer information hittar du längst ner på sidan under ”Mer information- Asbesthantering”.
Följande produkter kan innehålla asbest:

 • fönsterbänkar
 • fasadbeklädnadsskivor
 • takpannor (av fabrikatet "Eternit")
 • ventilationstrummor (av fabrikatet "Eternit")
 • rörisolering och annan isolering med krav på hög värmetålighet, till exempel värmeväxlare, el- och oljepannor

När en lågenergilampan går sönder - använd inte dammsugare

Om lampan är kall

Samla upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong samt fuktig trasa. Lägg allt detta i en glasburk med lock och märk upp med innehåll. Lämna burken på återvinningscentralen Hultet som farligt avfall.

Om lampan är varm

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet i 20-30 minuter. Följ sedan rekommendationerna för när en kall lampa går sönder.

Ytterligare information

Lerums Kundcenter KomIn telefon 0302-52 10 00

Frågor om miljö och hälsa

Sektor samhällsbyggnad, Miljöenheten, telefon 0302-52 10 00

Frågor om renhållning

Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, telefon 0302-52 10 00 OBS! För företag gäller speciella regler. Kontakta Teknisk service för mer information.