Förpackningar, tidningar och tomglas

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar och tomglas. För att hitta din närmsta återvinningsstation klickar du på länken ”Återvinningsstationer” längst ner på sidan.

Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer du Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon: 0200-88 03 11 eller fyller i ett formulär som du hittar under länken Synpunkter om tömning och städning” längst ner på sidan.

Så sorterar du

På återvinningsstationerna finns det behållare för tidningar, kartong, plast, metall och glas. I vissa fall finns även behållare för textil uppställda. Textilinsamlingen ansvarar respektive organisation för. Om du vill anmäla problem med detta kontaktar du den organisation som finns angiven på textilbehållaren.

Tidningar/papper

Dags- och veckotidningar, broschyrer, kontors- och presentpapper. Men inte vadderade påsar, kuvert, plastade eller spiralbundna trycksaker - de läggs i sopkärlet.

Kartong och annat papper

Mjölk-, fil- och juiceförpackningar, cornflakes- och kaffepaket, sockerpåsar, tvättmedelskartonger, wellpapp och bärkassar.

Glas - färgat/ofärgat

Flaskor och burkar utan lock läggs i respektive container för färgat och ofärgat glas. Men inte keramik eller porslin - de läggs i sopkärlet. Glödlampor kan lämnas i miljöskåp (ICA i Floda, ICA Kvantum och Servett i Lerum) eller som elektronikavfall på Hultet.

Metallförpackningar

Konservburkar, tomma sprayburkar, folie- och kakformar, metallkapsyler och lock, metallfolie.

Plastförpackningar

Burkar, dunkar och smålådor, flaskor, plastkapsyler, lock, plasttuber, plastpåsar, -folie och frigolit

Producentansvar

När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. Kommunen ansvarar inte för denna insamling och återvinning. En del av finansieringen får FTI in genom att sälja det återvunna materialet, och en del betalas av producenterna genom förpackningsavgifter. Ägare till FTI är de fem materialbolagen: Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning.
Gå gärna in på FTIs hemsidan för att lära dig mer om förpacknings- och tidningsåtervinning.