Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att slänga i det vanliga sopkärlet.

Exempel är kasserade möbler, hårdplast, cyklar, barnvagnar, förbrukade hushållsmaskiner eller avfall från normal trädgårdsskötsel.

Återvinningscentralen Hultet

Grovavfallet lämnar du vid kommunens Återvinningscentral Hultet. För detta krävs ett särskilt inpasseringskort. Kortet hämtar du vid Lerums Kundcenter KomIn. Hultetkortet gäller också i våra kranskommuner i Göteborg, Härryda, Mölndal, Ale, Kungsbacka och Partille kommun. Läs mer under fliken ”Återvinningscentralen Hultet” i menyn till vänster.

Hämtning av grovavfall vid fastigheten

Du kan beställa hämtning av grovavfall hos vår entreprenör RenoNorden. Grovavfallet måste emballeras i säckar om max 30 kilo, märkas och sorteras i brännbart, ej brännbart, kompost, skrot och vitvaror. Läs mer under fliken ”Extratjänster” i menyn till vänster.

Mer information