Kaustiksoda

Medborgarkontoret KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Besök oss
Kommunhuset
Bagges Torg
Postadress: 443 80 Lerum

 

Öppettider
Måndag - torsdag 8-18
fredag 8 - 16.
Lunchöppet

Lämningsställe:
Farligt avfall hämtas
Sorteras som:
Farligt avfall, farligt avfall bil