Tub, -kemikalie

Medborgarkontoret KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

  • Medborgarkontoret KomIn

  • Telefon: 0302-52 20 00
  • Fax: 0302-52 11 18

Kommunhuset
Bagges Torg
Postadress: 443 80 Lerum

Öppet på KomIn
Måndag - torsdag 8-18
fredag 8 - 16.
Lunchöppet

Lämningsställe:
Farligt avfall hämtas
Sorteras som:
Farligt avfall