Trädgårdsavfall

Under vecka 45 har vi trädgårdsavfallskampanj! Då kan du få billigare hämtning av ditt trädgårdsavfall, till en kostnad av 100 kr/m3 mot ordinarie pris 250 kr/m3 (inkl moms). Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar, barr, blast och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Du behöver

      - beställa tjänsten av RenoNordens kundtjänst, telefon 031-30 00 704  eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se senast torsdag 2 november.

         - ange "trädgårdskampanj"

         - paketera trädgårdsavfallet i säckar på max 15 kg/säck

         - placera säckarna vid din  tomtgräns mot gatan

                      - säckarna får bara innehålla trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall

skottkärra med trädgårdsavfallDet är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt miljöbalken. Detta gäller alla fastigheter eftersom det inte finns beslut om några undantag i Lerums kommuns föreskrifter om avfallshantering. Dispens kan sökas vid enstaka tillfällen hos Miljöenheten och är förenad med en avgift. Den som vill elda ska kunna visa att det går att göra utan att det medför olägenheter för hälsa och miljö. Det är absolut förbjudet att elda avfall som till exempel papper, mjölkkartonger, plast, möbler och brädor. Om det man eldar innehåller färg, plast, impregneringsmedel etcetera, frigörs ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

Kompostering av trädgårdsavfall  

Trädgårdsavfall går bra att kompostera i den egna trädgården. Det finns olika modeller av kompostbehållare. Byggvaruhandlare kan ge dig råd och tips. Vid kompostering av matavfall krävs en skadedjurssäker varmkompost. För kompostering av matavfall krävs en anmälan till Miljöenheten. Läs mer under fliken ”Kompostering av hushållsavfall”.

Hultet tar emot trädgårdsavfall

Återvinningscentralen Hultet tar emot komposterbart trädgårdsavfall men inte stubbar. Dessa kan du lämna vid någon av Göteborgs återvinningscentraler eller i Alingsås. Har du kort så kan du fritt lämna upp till två kubikmeter grovavfall 20 gånger per år. Du kan också beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall vid tomtgränsen.
Ring vår entreprenör RenoNorden kundtjänst på telefonnummer: 031-30 00 704 eller via mail e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se