Minimeringsmästare

Minimeringsmästarna Minimeringsmästare

I december efterlyste vi familjer som ville vara med i utmaningen att minska sin avfallsmängd. Sex familjer anmälde sig till tävlingen "bli minimeringsmästare". Nu har startskottet gått för de 80 familjer från de deltagande kommunerna. De har träffats, börjat lära känna varandra och lyssnat på en inspirerande föreläsning.

Syftet

Genom att inte handla så mycket, reparera det som gått sönder i stället för att köpa nytt och framför allt att inte slänga det som fortfarande kan användas, hejdas utveckling av ökat avfall. Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre påfrestningar på jordens resurser och mindre utsläpp av växthusgaser.

Tävlingen

Trasiga skor

Tävlingsdeltagarna kommer att få vara med på tematräffar, få praktiska tips och trix som att exempelvis baka bröd på matrester, sy och reparera samt att hålla rent och fint utan kemikalier. Allt för att minska avfallsmängderna.

Tävlingen består av olika utmaningar som avslutas med att en Minimeringsmästare koras, som förutom äran också vinner fina upplevelser.

Deltagande kommuner

Bakom projektet står Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Framtiden, Göteborg stad, Härryda kommun, Lerums kommun, Tjörn kommun och Öckerö kommun. Arbetet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR med stöd från Västra Götalandsregionen.