Slam

Slamsugning av slutna tankar

Slutna tankar töms efter beställning och sker senast en vecka efter beställning. Avgift utgår per gång och anläggning, se renhållningstaxan nedan.

Slamsugning av fettavskiljare

Töms efter beställning hos Renova på telefon 031-61 83 00.

Slamsugning av brunnar

Slamsugning av brunnar sker efter körlista minst en gång per år. Extra slamsugning kan beställas hos Renova på telefon 031-61 83 00.

Renova

Telefonnummer 031-61 83 00
Jourtelefon 031-61 87 75
e-post: kundservice@renova.se