Slam

Slamsugning av slutna tankar

Slutna tankar töms efter beställning och sker senast en vecka efter beställning. Avgift utgår per gång och anläggning, se renhållningstaxan nedan.

Nytt från 1 oktober

Från och med första oktober erbjuds du som kund återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar i samband med tömning. Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial.
Kostnad för dessa tjänster är enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar ca 1 timme att fylla med vatten).

Slamsugning av fettavskiljare

Töms efter beställning hos Renova på telefon 031-61 83 00.

Slamsugning av brunnar

Slamsugning av brunnar sker efter körlista minst en gång per år. Extra slamsugning kan beställas hos Renova på telefon 031-61 83 00 eller via e-post kundservice@renova.se.

Renova

Telefonnummer 031-61 83 00
Jourtelefon 031-61 87 75
e-post: kundservice@renova.se