Hämtning av hushållsavfall

Här hittar du information om vilka regler som gäller om du vill söka dispens för din sophämtning eller glesare tömning av ditt hushållsavfall, vilka extratjänster som finns att beställa och vad du behöver göra när du flyttar.

Aktuell renhållningstaxa och övriga avgifter och regler hittar du under fliken ”Avgifter, regler och abonnemang”. 

Ingen förändring i sophämtningen under kommande helgdagar

1 maj och Kristi himmelsfärd den 25 maj hämtas soporna enligt ordinarie tömningsdagar. Ställ fram ditt sopkärl senast kl 6 på morgonen den dag som det ska tömmas och låt kärlet stå tills det har blivit tömt. Vid utebliven sophämtning kontakta RenoNorden på telefon 031-30 00 704 eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Behöver du nya matavfallspåsar?

Nya matavfallspåsar kan du få genom att klämma fast en oanvänd matavfallspåse under locket på ditt sopkärl, alternativt knyta fast en vanlig påse på handtaget. RenoNorden levererar då vid nästa ordinarie tömning en bunt med matavafallspåsar till dig. Du kan också ringa RenoNordens kundservice för att beställa matavafallspåsar. Det går också bra att hämta matavfallspåsar på kundcenter KomIn.

Verksamheter och flerfamiljshus beställer kostnadsfritt påsar och utrustning hos RenoNordens kundservice.

RenoNordens kundservice telefon 031-30 00 704 eller via 
e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se .

 

När det är hämtningsdag

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka. På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för RenoNordens renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver RenoNorden din hjälp under de kalla månaderna. Dragvägen måste vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd. Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Glöm inte ...

att ställa fram kärlet klockan 06.00 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Har du frågor?

  • Utebliven sophämtning eller frågor kring kärlplacering
  • Ändring av abonnemang eller frågor kring din faktura

Kontakta RenoNorden på telefon 031-30 00 704 eller på e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Mer information