Hämtning av hushållsavfall

Här kan du läsa om när du ska ställa fram ditt avfallskärl på tömningsdagen eller vad du gör när du behöver nya matavfallspåsar. Från och med 2 april 2018 hämtar Renova ditt hushållsavfall.

Aktuell renhållningstaxa, övriga avgifter och regler hittar du under fliken ”Avgifter, regler och abonnemang”.

På hämtningsdagen

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 6 på morgonen den dag som det ska tömmas och låt kärlet stå tills det har blivit tömt. Vid utebliven sophämtning kontakta kundcenter KomIn på telefon 0302 - 52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se.

Behöver du nya matavfallspåsar?

Nya matavfallspåsar kan du få genom att klämma fast en oanvänd matavfallspåse under locket på ditt sopkärl, alternativt knyta fast en vanlig påse på handtaget. Renova levererar då vid nästa ordinarie tömning en bunt med matavafallspåsar till dig.

Du kan också kontakta kundcenter KomIn på telefon 0302 - 52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se för att beställa matavfallspåsar. Det går också bra att hämta nya påsar på följande ställen i kommunen:

  • Lerums Kundcenter KomIn, Bagges Torg, Lerum
  • Återvinningscentralen Hultet
  • Förbutiken på ICA Servett i Lerum
  • Hagströms Lanthandel, Sjövik
  • Teknisk service, Förrådet, Hedeforsvägen 6, Stenkullen

Verksamheter och flerfamiljshus beställer kostnadsfritt påsar och utrustning.

Vanligaste hämtningsintervallen

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka. På hämtningsdagen ska handtaget (och hjulen) på sopkärlet vara vänt utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt. Avgifter för dragväg kan du läsa om här

Om försenad tömning – låt ditt kärl stå kvar

Lerums kommun arbetar för att övergången till Renova ska fungera så smidigt som möjligt. Vid uppstarten kan det dock ta en tid innan avfallshanteringen fungerar fullt ut. Om ditt kärl under övergången inte blir tömt på angiven tömningsdag, ber vi dig att ha överseende med det. Låt kärlet stå ute tills tömning sker. 

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Dragvägen måste vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd. Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Glöm inte ...

att ställa fram kärlet klockan 6 den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Har du frågor?

  • Om utebliven sophämtning eller kring kärlplacering,  ändring av abonnemang eller frågor kring din faktura - kontakta kommunens kundcenter KomIn på e-postadressen kommun@lerum.se alternativt via telefon 0302 - 52 10 00.