När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en så kallad ”Anmälan om ägarbyte” hos RenoNorden.

Blankett för detta finna att ladda ner längst ner på sidan. Detta ska göras senast 14 dagar innan ägarbytet. I och med detta registreras fakturauppgifter för den nya ägaren och det datum från vilket det ska börja gälla.

Abonnemang

Om inget aktivt val av abonnemang och storlek på kärl görs, registreras automatiskt ett normalabonnemang med ett 190 liters kärl för vanliga sopor och ett 140 liters kärl för matavfall. Om den nya ägaren vill ändra på abonnemanget görs detta hos RenoNorden via e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se eller via telefon 031-30 00 704.

Ett välkomstbrev med information om renhållningen i Lerum skickas ut per post till den nya ägaren.

Kärl tillhör fastigheten och ska därför lämnas kvar av den som flyttar.

Mer information