Frågor och svar om din avfallshantering

Från och med 2 april hämtar Renova ditt avfall. För dig som avfallsabonnent innebär det att dina sopkärl toms som tidigare och att du ställer fram ditt kärl precis som vanligt. Vid uppstarten kan det dock ta en tid innan avfallshanteringen fungerar fullt ut. Vi ber dig att ha överseende om det. Nedan kan du få svar på aktuella frågor om avfallshanteringen.

 

Vanliga frågor och svar

Varför blir mitt kärl inte tömt på ordinarie tömningsdag?

Din tömningsdags kan ha ändrats, och då ska du få ett separat utskick från Renova med information om det. Vid uppstarten kan också avfallshämtningen ta längre tid, bland annat eftersom Renovas chaufförer kör, för dem, nya rutter.

Vad gör jag om mitt kärl är fullt?

Om kärlet är fullt till följd av att du inte har fått tömt som du ska kan du ställa en säck med hushållsavfallbredvid ditt fulla kärl. 

Vad ska jag göra om jag har fått inkasso-krav från den tidigare avfallshanteraren RenoNorden?

Du får kontakta Payex som har hand om faktureringen av ditt avfallsabonnemang. Kontaktuppgifter till Payex hittar du på din senaste faktura från RenoNorden. Detta gäller fakturor för perioden fram till 31 december 2017.