RenoNorden - din nya avfallshämtare

Från den 1 oktober 2016 är det RenoNorden som hämtar ditt hushållsavfall i Lerums kommun.

Sophämtning på kvällar och helger

Renonorden jobbar hårt med att försöka få alla kärl tömda på rätt dag, därför kan det under denna övergångsperiod förekomma tömningar även efter klockan 20.30 på kvällen samt under helgdagar. Vi ber er att ha överseende med detta. 
Målet är att alla ska få tömt inom sin avtalade tid och få en fungerande avfallshämtning. Om ditt kärl blir fullt, går det bra att ställa avfall bredvid kärlet i dubbla sopsäckar. I kommunhuset KomIn kan du hämta säckar. Låt kärlet stå kvar på sin plats om det inte har blivit tömt.

Varför byter vi avfallsentreprenör?

Avfallshämtning ingår i lagen om offentlig upphandling. När entreprenöravtalet löper ut, görs en ny upphandling där flera entreprenörer lämnar anbud. Sedan flera år gör Lerums kommun upphandlingen tillsammans med Härryda och Partille kommuner. I upphandlingen ställer vi en rad krav och kriterier som ska uppfyllas. Vi ställer till exempel väldigt höga miljökrav och höga servicekrav på vår entreprenör. Den här gången fick RenoNorden uppdraget att hämta avfallet i våra tre kommuner med 35 000 abonnenter. RenoNorden är den största entrprenören i Sverige då de har femton procent av marknaden för avfallshämtning. De finns i 230 kommuner runt om i Norden.

Vad innebär detta för dig som invånare?

Vid en uppstart av en ny entreprenad kan det ta ett tag att få det att fungera fullt ut. Därför ber vi dig att ha överseende med att ditt kärl kanske inte blir tömt exakt på den dagen eller tiden du haft innan. Skulle detta hända låter du kärlet stå på tömningsplatsen några extra dagar så sker tömningen så snart som möjligt. Tänk på att ställa ut ditt kärl senast klockan 6 på din tömningsdag. Extratjänster såsom dragväg följer automatiskt med till RenoNorden.

Nya bilar

Tömning av sopkärlen sker som vanligt och du ställer fram kärlet för hämtning precis som tidigare, den största skillnaden är att en annan bil hämtar ditt avfall.
Om din tömningsdag skulle ändras meddelar RenoNorden dig särskilt om detta.

Matavfallspåsar

I och med bytet av entreprenör kan du nu få nya matavfallspåsar genom att klämma fast en oanvänd matavfallspåse under locket på ditt sopkärl, alternativt knyta fast en vanlig påse på handtaget. RenoNorden levererar då vid nästa ordinarie tömning en bunt med matavafallspåsar till dig. Du kan också ringa RenoNordens kundservice för att beställa matavafallspåsar. Det går också bra att hämta matavfallspåsar på Medborgarkontret KomIn. Verksamheter och flerfamiljshus beställer kostnadsfritt påsar och utrustning genom att ringa till RenoNordens kundjtänst på
telefon 031-30 00 704 eller via e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se 

Ta reda på din tömningsdag

Vill du ha information om vilken dag dina sopor ska tömmas samt planerade förändringar vid storhelger, kontakta RenoNordens kundtjänst på telefon 031-30 00 704 eller på e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se

Mer information