Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ledig mark och tomter

Tomter till försäljning

Just nu har kommunen inga tomter att sälja. Lerums kommun har ingen tomtkö. Du kan alltså inte stå i kö för att få köpa en tomt. Alla kommunens tomter förmedlas av Fastighetsbyrån i Lerum. Håll utskick efter lediga tomter på www.fastighetsbyran.se

Köpa, arrendera eller nyttja kommunal mark

Om du vill köpa, arrendera eller på annat sätt nyttja kommunens mark, måste du fylla i en ansökan om markanvändning. Blanketten finns att ladda hem längst ner på denna sida. Du kan också ansöka om markanvändning via e-tjänsten. 

Vem äger fastigheten?

Behöver du uppgifter om vem som äger en fastighet, vilken adress eller areal den har? Då kan du kontakta kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52 10 00 eller Lantmäteriet på telefon 0771-63 63 63.

Produktion och naturvård

Sektor samhällsbyggnad förvaltar kommunens mark som till största delen består av skog- och jordbruksmark. Kommunen äger idag cirka 1 500 hektar skogsmark. Ungefär två tredjedelar förvaltas som produktionsskog. Med produktionsskog menas att man sköter om skogen och tar tillvara på virket vid avverkning. En tredjedel är skog som sköts med särskild hänsyn till naturvård och friluftsliv. Det är Skogssällskapet som har uppdraget att svara för förvaltningen av kommunens skogar.