Arrende och odlingslott

Är du intresserad av en odlingslott, eller kanske arrenderad mark? I Lerums kommun finns möjlighet att få tag på båda.

En del av kommunens markreserv upplåts för invånare att nyttja eller arrendera, till exempel som åkermark eller betesmark. Är du intresserad av att nyttja sådan mark, eller en odlingslott, kontakta

Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52 10 00.