Arrende och odlingslott

Intresserad av en odlingslott? I avvaktan på slutlig användning upplåts en del av kommunens markreserv med nyttjanderätt eller arrende, till exempel som åkermark eller betesmark.

I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott, kontakta medborgarkontoret, se Kontakt ovanför.