Arrende och odlingslott

Intresserad av en odlingslott? I avvaktan på slutlig användning upplåts en del av kommunens markreserv med nyttjanderätt eller arrende, till exempel som åkermark eller betesmark.

I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52 10 00.