Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tuvängen

Tuvängen ligger i ett grönskande område och byggdes 1967 med en tillbyggnad av tre enheter 1995. Hösten 2004 byggdes den äldre delen om för att svara upp mot dagens krav på en god standard för särskilda boenden.

Boendet

På Tuvängen finns det flera olika typer av boendemöjligheter beroende på vilket behov och vilket bistånd som den boende fått. All mat lagas i centralköket på Tuvängen. Tuvängen att har 66 platser med följande fördelning:

  • Viken - åtta platser i gruppbostad för personer med  demenssjukdom.
  • Skäret - åtta platser i gruppbostad för personer med  demenssjukdom.
  • Oasen - tio platser för permanentboende.
  • Kompassen -18 platser för korttidsboende.
  • Lotsen - arton platser för flexväxel-/korttidsboende

Personal

På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden hela dygnet.  Sjuksköterskor finns på enheten dag- och kvälls- och nattetid.
Vi har servicetekniker och två enhetssamordnare. Två enhetschefer har det övergripande ansvaret för var sin del av Tuvängen. 

Omsorg

All omsorg om den boende utgår ifrån den enskildes individuella behov av hjälp- och stödinsatser i det dagliga livet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och varje boende har en kontaktperson. Syftet med kontaktmannaskapet är bland annat att med stor respekt för den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna till ett förtroendefullt förhållande mellan den boende, anhöriga/närstående och personalen.

Aktiviteter

Frisör och fotvårdsspecialist gör regelbundna besök. Vi har flera olika aktiviteter varje dag. Aktiviteterna  kan vara promenadgrupp, bingo, skivor till kaffet, gymnastik,filmvisning och mycket mer. Vi har också Öppet hus en gång i månaden.

Plats i särskilt boende beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Klicka här för att komma till biståndshandläggare