Tuvängen

Tuvängen ligger i ett grönskande område och byggdes 1967 med en tillbyggnad av tre enheter 1995. Hösten 2004 byggdes den äldre delen om för att svara upp mot dagens krav på en god standard för särskilda boenden.

Boendet

På Tuvängen finns det flera olika typer av boendemöjligheter beroende på vilket behov och vilket bistånd som den boende fått.

Tuvängen att har 66 platser med följande fördelning: 

 Viken

 Åtta platser i gruppbostad för personer med  demenssjukdom

 Skäret

 Åtta platser i gruppbostad för personer med  demenssjukdom 

 Oasen  Tio platser för permanentboende
 Kompassen  Tjugotvå platser korttidsboende och växelvård
 Vinga  Sju platser för permanentboende
 Fyren  Fem platser korttidsboende/växelvård/avlastningsplatser för personer med  demenssjukdom
 Lotsen  Sex platser korttidsboende för personer med  demenssjukdom

All mat lagas i centralköket på Tuvängen.

Personal

På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden hela dygnet.  Sjuksköterskor finns på enheten dag- och kvälls- och nattetid.
Vi har vaktmästare och två enhetssamordnare. Två enhetschefer har det övergripande ansvaret för var sin del av Tuvängen. 

Omsorg

All omsorg om den boende utgår ifrån den enskildes individuella behov av hjälp- och stödinsatser i det dagliga livet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och varje boende har en kontaktperson. Syftet med kontaktmannaskapet är bland annat att med stor respekt för den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna till ett förtroendefullt förhållande mellan den boende, anhöriga/närstående och personalen.

Aktiviteter

Frisör och fotvårdsspecialist gör regelbundna besök. Vi har en aktivitetssamordnare som erbjuder flera olika aktiviteter varje dag. Aktiviteterna  kan vara promenadgrupp, bingo, skivor till kaffet, gymnastik,  filmvisning och mycket mer. Vi har också Öppet hus en gång i månaden.

Plats i särskilt boende beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Klicka här för att komma till biståndshandläggare >>