Demensboende

På de flesta av kommunens äldreboenden finns enheter för personer med demenssjukdom. Enheterna är särskilt anpassade för de boende och där arbetar personal med särskild kompetens inom demensområdet.

För mer information om dessa demensenheter kontakta oss, se ovan.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.