Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gruppbostad enligt LSS

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Personalnärvaron är kontinuerlig dygnet runt. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Boendet

En gruppbostad består som mest av 6 lägenheter. Förutom lägenheterna finns gemensam tvättstuga, kök och sällskapsutrymme i direkt anslutning till lägenheterna.

Stöd och service

På boendet ges stöd och service för den dagliga livsföringen. Stödet utformas individuellt i samarbete med den boende och dennes ev. företrädare. Målet är att stödja den boende till ett så självständigt liv som möjligt. De boende skall känna trygghet och tillit till personalen, som i sin yrkesroll ska främja självständighet och medbestämmande.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt.

Aktiviteter

De boende erbjuds stöd och hjälp i att utföra individuella aktiviteter. Det finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter och social samvaro. 

Våra gruppbostäder

 • Björkebacken
  Lundbyvägen 39
  443 42 Gråbo
 • Fredriksberg, Driftsansvar Nytida
  Norra Sköldvägen 16
  443 60 Stenkullen
 • Fredriksäng, Driftsansvar Nytida
  Norra Sköldvägen 15
  443 60 Stenkullen
 • Seatons allé
  Vikenvägen 1
  443 32 Lerum
 • Sjöviksboendet
  Hovgårdsvägen 36
  443 45 Sjövik
 • Floda Portar, Driftansvarig Attendo
  Högsboholmsvägen 2
  448 33 Floda
 • Solrosvägen
  Solrosvägen 8
  443 70 Gråbo