Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Korttidsvistelse/stödfamilj

LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, ger i 9 § punkt 6 rätt till "korttidsvistelse" i stödfamilj. Syftet är att ge föräldrar avlastning i omvårdnaden och samtidigt erbjuda barnet, ungdomen eller den vuxne miljöombyte samt träning i sociala situationer och relationer med andra.

Korttidsvistelse kan ges i form av korttidshem, stödfamilj eller läger efter beslut av LSS-handläggare. Klicka här för att komma till Korttidsboendet  Aggegården

Vad är en stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett barn/ungdom med funktionshinder regelbundet i sitt hem oftast en eller två helger i månaden och ibland även en vecka under sommaren, efter beslut av LSS-handläggare.
 

Vem kan bli stödfamilj?

Uppdraget stödfamilj kräver engagemang och intresse för människor och utrymme i vardagen för någon mer. Det är inget hinder att vara ensamstående, eller att inte ha hemmaboende barn. Det ställs heller inga krav på särskild yrkeskompetens, däremot krävs det att man lever i en stabil livssituation och har kraft och möjlighet att ta emot ett barn/ungdom i sitt hem. Avsikten är att kontakten ska bli så långvarig som familjen önskar. Att ha en stödfamlij innebär en stor trygghet för familjen.
 
Innan man blir stödfamilj görs en kontroll i polis- och socialregistret samt en intervju. Stödfamiljer har tystnadsplikt och omfattas av Sekretesslagen 7 kap 4 §. Huvudregeln är att man inte har rätt att berätta om den enskildes personliga förhållanden, som kommit till ens kännedom.
 

Arvode

Att vara stödfamilj är ett uppdrag, ingen anställning i arbetsrättslig mening. Man får ett arvode och en omkostnadserättning för sin insats baserat på hur många dygn man har barnet/ungdomen hos sig. Arvodet följer SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer.