Bostäder för nyanlända och ordinarie bostadsmarknad

Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd. Staten anvisar hur många personer i varje kommun ska ta emot. För Lerums kommun innebär det 170 personer 2016 och 242 nästa år. Det finns också ett stort behov av hyresrätter i hela Lerums kommun.

Under fyra tisdagkvällar i november hade vi drop-in där intresserade kunde ställa frågor om de olika tomter och byggnationer som rör bostäder för nyanlända och övriga bostadsmarknaden.

På plats fanns tjänstepersoner och politiker som svarar på frågor om aktuella tomter och byggnationer i hela kommunen. Lerums kommun planerar att bygga både tillfälliga och permanenta hyreslägenheter i alla kommundelar för både nyanlända och andra på bostadsmarknaden. Kommunen arbetar med att hitta tomter och utreda om de är lämpliga för byggnation. Välkommen.

Stort behov av bostäder

För att lösa det akuta bostadsbehovet för nyanlända har kommunen köpt 15 villavagnar och genomfört en upphandling av lägenhetsmoduler. De utgör tillfälliga bostäder och kommer att uppföras på olika platser i kommunen.

Lerums kommun planerar också att bygga permanenta hyreslägenheter i alla kommundelar för både nyanlända och andra grupper på bostadsmarknaden.

Vilka tomter är det som ska bebyggas?

Kommunstyrelsen har beslutat att både tillfälliga och permanenta bostäder ska uppföras i samtliga kommundelar. Kommunen arbetar med att hitta tomter och utreda om de är lämpliga för byggnation.

I underflikarna till vänster kan du läsa om hur långt arbetet har kommit i de olika kommundelarna.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, eftersom de flesta ärenden rör enskilda personer. Du hittar länken till miljö- och byggnadsnämnden nedan under rubriken Mer information.