Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostäder för nyanlända och ordinarie bostadsmarknad

Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd. Staten anvisar hur många personer i varje kommun ska ta emot. För Lerums kommun innebär det 77 personer under 2020. Ett nytt kommuntal för 2021 kommer under hösten 2020. Det finns också ett stort behov av hyresrätter i hela Lerums kommun.

Stort behov av bostäder

För att lösa det akuta bostadsbehovet för nyanlända har kommunen tidigare köpt 15 villavagnar och genomfört en upphandling av lägenhetsmoduler. De utgör tillfälliga bostäder och har uppförts på olika platser i kommunen.

Lerums kommun har byggt permanenta hyreslägenheter i kommunen för både nyanlända och andra grupper på bostadsmarknaden. Kommunens allmännyttiga bostadsbolag AVAB har hyrt ut hälften av sina lägenheter till nyanlända och hälften till övriga bostadsmarknaden. Bostadskön till AVABs lägenheter har hanterats av Boplats Göteborg. AVAB har nu avvecklats och fastigheterna har köpts upp av Förbo.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, eftersom de flesta ärenden rör enskilda personer.