Floda

Floda 

Floda 3:742, nedanför Högsboholmsvägen

Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka om bygglov för högst 20 permanenta bostäder. Under Ladda hem nedan hittar du svar på enkät om fasadens utformning, från mötet med närboende den 27 september 2016. Våren 2018: Byggprojektarbete är igång.

Floda 3:161, Kråkmossevägen

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på Floda 3:161, Kråkmossevägen. Uppdraget rör fem bostäder. Förvaltningen undersöker för närvarande förutsättningar för byggnation på platsen.

Drängsered 1:118

Inte längre aktuell.

Drängsered 1:119

Inte längre aktuell.

Drängsered 1:38

Ingen byggnation aktuell på grund av höga naturvärden.

Floda 3:31

Kommunstyrelsen har utsett företaget Lennhede-Kringberg AB att bygga permanenta bostäder på fastigheten. Detaljplanen medger en maximal byggrätt på cirka 700 kvadratmeter i två våningar, totalt 1400 kvadratmeter. Ny värdering av fastigheten pågår våren 2018.

Tollered

Kommunen letar lämpliga platser för bostäder i Tollered. Arbetet pågår.