Gråbo

Tillfälliga och permanenta bostäder

Olstorp 6:2

Olstorp 6:2 är en stor fastighet. Den 23 november 2016 beslutade kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att söka permanent bygglov för 20 bostäder i området söder om Solrosvägen. Ansökan om tidsbegränsat bygglov är inlämnat för 20 bostäder i området öster om Violvägen. Ansökan om bygglov har dragits tillbaka eftersom husleverantören inte kan leverera bostäder. Det innebär att byggnation inte är aktuell just nu. (Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2016 att i fall det inte går att söka permanent bygglov på bägge platserna i Olstorp 6:2, så ska förvaltningen inte gå vidare med området vid Solrosvägen, utan bara gå vidare med området vid Violvägen och då söka tidsbegränsat bygglov som tidigare beslutats.) Under Ladda hem nedan finns sammanställning av enkätsvar från mötet den 21 november. Fördjupad naturvårdsinventering i maj 2017.

Permanenta bostäder

Skepplaskog 2:10 och Olstorp 3:21, vid Gullrisvägen

Inte längre aktuella.

Lekstorp 2:103

Inte längre aktuell.

Lekstorp 2:104

Inte längre aktuell.

Lekstorp 14:2

Bygglov beviljat i september 2018 för byggnation av 25 stycken lägenheter. Kommunens bostadsföretag AVAB kommer äga fastigheterna. Tidsplanen att gårdshuset monteras vecka 48 och själva bostadshuset vecka 3. Inflytt planerad till maj 2019