Sjövik

Permanenta bostäder

Östad 12:52

Företaget BoKlok bygger 30 lägenheter varav 15 ska gå till nyanlända och 15 till den ordinarie bostadsmarknaden. Inflyttning december 2017 och januari 2018.