Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elda utomhus

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt lag, miljöbalken. Trädgårdsavfall klassas som hushållsavfall och faller under det kommunala renhållningsmonopolet.

Eldningsförbudet gäller alla fastigheter, om inte undantag har medgetts i kommunens renhållningsordning eller via dispensbeslut.

Farliga ämnen

Vid avfallseldning bildas oavsiktligt en del miljöfarliga ämnen på grund av ofullständig förbränning. Till exempel bildas det mycket mer dioxin och PAH:er än i en storskalig förbränningsanläggning, på grund av den låga förbränningstemperaturen. Det kan handla om utsläpp som är tusentals gånger högre. I en modern förbränningsanläggning sker dessutom rening av rökgaserna.

Läs mer om hur du kan hantera ditt trädgårdsavfall här

Risker med eldning

När man bränner material utsätter man sig själv och andra personer i sin omgivning för risker. Man måste också tänka på att ta hänsyn till personer som är känsligare än normalt, exempelvis barn, astmatiker eller de med annan luftvägssjukdom.

Förbjudet att elda papper

Det är absolut förbjudet att elda annat avfall som till exempel papper, mjölkkartonger, plast, möbler och brädor. En orsak till detta är, att om det man eldar innehåller färg, plast, impregneringsmedel etcetera, frigörs ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kan utfärda tillfälligt förbud mot att göra upp eld utomhus på grund av brandrisk i skog och mark. Du kan ringa Räddningstjänstens telefonsvarare om eldningsförbud 031-335 29 80. När det råder eldningsförbud finns också information på räddningstjänstens webbplats