Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Buller och luftkvalitet

På miljöenheten arbetar inspektörer inom områdena livsmedelskontroll, miljöskydd och hälsoskydd.

Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En omfattande lagstiftning, bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, EG-förordningar och en mängd föreskrifter reglerar den verksamhet som miljöenheten bedriver.

Vår verksamhetsidé

Bygglovsenheten och miljöenheten informerar samt genomför kontroll och prövning för alla som vistas och verkar i Lerums kommun idag och imorgon så att en hälsosam och hållbar livsmiljö säkerställs.

Våra mål

Våra mål är att vi ska vara en rättssäker myndighet. De beslut vi tar ska vara korrekta och stå sig om de överklagas. Du ska få ett gott bemötande och en bra information när du vänder dig till oss. Handläggningstiden för ditt ärende ska vara rimlig. Vår verksamhet ska ge trygghet och effekt i form av miljö- och hälsonytta och säkra livsmedel. Detta följer vi upp kontinuerligt genom nyckeltal, läs mer under sidan Verksamhetsuppföljning.

Kontakta oss

Alla som ska starta någon verksamhet eller utföra någon åtgärd måste känna till gällande lagstiftning kring detta. Kontakta oss gärna för att få mer information eller se under respektive område i vänstermenyn.
Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och för miljön hittar du längst ner på sidan under rubriken Ladda hem.

Kommunens klimat- och miljöarbete

Lerums kommun ska bli Sveriges ledande miljökommun.
Klicka här för att läsa mer om hur kommunen arbetar med de frågorna.