Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Byggplatser

Det finns tydliga riktvärden för hur mycket buller från en byggarbetsplats du ska tåla i din bostad. Här listar vi lite fakta.

För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden.

Bostäder

Vardag

Dagtid klockan 07-19
60 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Kvällstid klockan 19-22
50 dBA utomhus, 35 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Helg (inklusive lördag)

klockan 07-19
50 dBA utomhus, 35 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

klockan 19-22
45 dBA utomhus, 30 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Natt (alla dagar)

klockan 22-07
45 dBA utomhus, 30 dBA inomhus (ekvivalentnivå)
70 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (maximalnivå)

För verksamhet som bedrivs under begränsad tid, under högst två månader kan 5 dBA högre värden tillåtas och 10 dBA högre tillåtas om det handlar om kortvariga händelser, högst 5 minuter per timma.

Mer information

Övriga lokaler som det finns riktvärden för är vårdlokaler, undervisningslokaler och arbetslokaler för tyst verksamhet. Vill du veta mer om dessa eller hur riktvärdena skall tillämpas? Se länken under mer information till Naturvårdsverkets webbsida om buller från byggplatser.