Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Byggplatser

Det finns riktvärden för hur mycket buller från en byggarbetsplats du behöver tåla i din bostad.

För buller från byggarbetsplatser gäller följande riktvärden.

Bostäder

Vardag

Dagtid klockan 07-19
60 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Kvällstid klockan 19-22
50 dBA utomhus, 35 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Helg (inklusive lördag)

klockan 07-19
50 dBA utomhus, 35 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

klockan 19-22
45 dBA utomhus, 30 dBA inomhus (ekvivalentnivå)

Natt (alla dagar)

klockan 22-07
45 dBA utomhus, 30 dBA inomhus (ekvivalentnivå)
70 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (maximalnivå)

För verksamhet som bedrivs under begränsad tid, under högst två månader kan 5 dBA högre värden tillåtas och 10 dBA högre tillåtas om det handlar om kortvariga händelser, högst 5 minuter per timma.

Mer information

Övriga lokaler som det finns riktvärden för är vårdlokaler, undervisningslokaler och arbetslokaler för tyst verksamhet. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbsida om buller från byggplatser.