Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inomhusbuller

Du kan störas av buller i din bostad från exempelvis ventilation, hissar eller av en verksamhet som bedrivs i eller utanför byggnaden.

Är du störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller, maximala ljudnivåer samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser.

Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 decibel (dBA) inne i bostaden. Innehåller bullret inslag av urskiljbara toner, som till exempel från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Folkhälsomyndigheten har också angett nio tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden.

Alla dessa riktvärden gäller utan annan bakgrundsnivå. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som hörs även om den störande bullerkällan är avstängd. Exempelvis trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv.