Motorsport

Bor du nära en motorbana? I så fall kan det vara bra att vara medveten om följande riktvärden för buller.

Vid bostäder är riktvärden från motorsportbanor, som maxnivå, följande:

Helgfri måndag-lördag

Klockan 07-19: 60 dB(A)
Klockan 19-22: 55dB(A)

Söndag - och helgdagar

Klockan 07-19 55 dB(A)

Nattetid

Klockan 22-07 bör ingen verksamhet ske.

Det finns även riktvärden för vård- och undervisningslokaler samt friluftsområden. Dessa är 5 dB(A) lägre än ovanstående värden.

Vill du veta mer?

Vill du veta vad som gäller om du vill anlägga en ny motorsportbana eller få mer information? Se länk till Naturvårdsverket allmänna råd om motorsportbanor nedan.