Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skjutbanor

Buller från skjutbanor skiljer sig ofta från andra typer av buller, då bullret i sig är kort och snärtigt. Mätmetodiken är därför annorlunda i jämförelse med andra bullerkällor.

I Lerums kommun har vi fyra aktiva skjutbanor. Två finns i trakten av Gråbo, en i Sjövik och en i närheten av Öjared.

Riktvärdena för buller från skjutbanor

För buller från skjutbanor med finkalibriga vapen föreligger riktvärden som skiljer sig beroende på om det handlar om en befintlig bana eller nyanläggande alternativt väsentlig ombyggnad av bana. Buller från skjutbanor anges i maxnivå i form av decibel, A impuls.

Är du intresserad av vilka riktvärden som gäller för buller från skjutverksamhet, se länk till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor nederst på sidan.