Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafikbuller

Trafikbuller är ett av Lerums största miljöproblem. Kommunen delas av transportstråken E20 och Västra stambanan som går genom flera av kommunens tätorter.

Riktvärden

Riksdagen har beslutat om riktvärden för buller från trafik som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller ny-/ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Åtgärdsplaner

I Sverige exponeras ca 2 miljoner människor för trafikbuller högre än 55 dB(A) utomhus vid bostaden. Riksdagen har därför tagit beslut om när åtgärder ska vidtas i befintlig bebyggelse. Detta görs genom etappmål där de värst drabbade omfattas först. 

Lerumsstudien

Lerums kommun arbetar sedan flera år tillbaka med bullerfrågan och har tagit fram ett antal utredningar om bullersituationen.

I Lerum genomfördes 2004 en stor undersökning av hur trafikbuller påverkar vår hälsa. Resultaten är viktiga, inte minst för kommunernas samhällsplanering och sammanfattas i broschyren "Sjuk av trafikbuller". En länk till rapporten finns under rubriken Mer information.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Lerums kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som ska fungera som ett stöd i samhällsplaneringen för att minska antalet bullerstörda inom kommunen.

Störs du av buller?

Om du störs av trafikbuller kan du kontakta Lerums kommun för att få råd. Om bullret kommer från Västra stambanan eller någon av Trafikverkets vägar bör du i första hand kontakta Trafikverket. Läs mer om hur trafikverket arbetar med buller och vibrationer.