Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bullerkartläggning

Bullerkartläggningar har gjorts över i stort sett hela Lerums kommun. En bullerkartläggning innebär att de fysiska bullernivåerna har kartlagts genom beräkningar.

I den södra delen av kommunen har beräkningar gjorts för varje transportslag för sig samt sammanlagrat, medan det i den norra delen av kommunen har gjorts beräkningar för vägtrafik.

Resultatet av beräkningarna presenteras i Lerumskartan på Lerums kommuns webbplats

Tips när du söker i kartorna

Markera bara en ruta för respektive område. Är du intresserad av tågtrafikbuller är det troligen maxnivåerna du är mest intresserad av. Är du intresserad av vägtrafikbuller är det troligen ekvivalentnivåerna du är mest intresserad av. Bor du i ett område med båda källorna kan den sammanlagrade ekvivalentnivån vara intressant.

Nogrannhet i materialet

Använd materialet på rätt sätt. Bullerkartorna har god noggrannhet från översiktlig nivå ända ner till fastighetsnivå. Kartan kan därför exempelvis användas för att indikera eventuella överskridanden av riktvärden vid enskilda fastigheter. Materialet är dock översiktligt inriktat samtidigt som bullernivåerna är indelade i 5dB-intervall vilket gör att en specifik bullerutredning för den aktuella fastigheten kan krävas för att kontrollera den exakta bullerbelastningen.