Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggande

Vid nybyggnation eller ombyggnation av bostäder finns det riktvärden för buller i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Buller från spårtrafik och vägar

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA (decibel) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 65 dBA ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskridas.

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. 

Buller från flygplatser

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN (flygbullernivå), vilket är en medelljudnivå för flygtrafik, och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan klockan 06.00-22.00 och tre gånger mellan klockan 22.00 och 06.00. För Bromma flygplats gäller dock inte bestämmelserna om maximal ljudnivå flygtrafik mellan klockan 06.00-22.00.