Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Undersökning av hälsoeffekter

Undersökningen av hälsoeffekter av bullersituationen i undersökningsområdet färdigställdes sommaren 2005, den så kallade Lerumsstudien.

Den har sin utgångspunkt i en bullerkartläggning som utfördes 2003 och har genomförts via en enkätundersökning som besvarats av närmare 2000 personer i kommunen. Resultatet är omfattande och ger en god bild över de effekter som bullersituationen i Lerum har.

Sammanfattning

Nedan redovisas ett sammanfattande urval av de resultat som framkommit. För en utförligare redovisning av samtliga resultat hänvisas till rapporten som finns både i en populärvetenskaplig version på Länsstyrelsens webbplats för rapporter och som en vetenskaplig rapport på Arbets- och miljömedicin webbplats. Resultatet visar bland annat följande:

  • 30 procent av samtliga tillfrågade var störda av buller från tåg eller vägtrafik, 16 procent från flyg.
  • I områden där det samtidigt förekommer höga bullernivåer från två bullerkällor är störningarna från var och en av bullerkällorna större än de skulle varit annars. Den totala bullerbelastningen är sålunda viktig vid planering av bebyggelse eller bulleråtgärder.
  • Aktivitetsstörningar som konstaterats ha ett samband med ökande bullernivåer är bland annat att inte kunna ha fönster öppna som man vill, att avkoppling, samtal, vila och sömn försvåras samt att användningen av balkong/uteplats påverkas.
  • Förutom tillgång till tysta rum inomhus är även bullernivåerna utomhus och tillgången till en tyst plats utomhus viktig för den upplevda störningen. Värderingen av bostaden sker alltså inte bara utifrån inre ljudkvalitet utan också från ljudkvaliteten i bostadens närhet.
  • Det finns ett samband mellan buller från tåg och väg och människors psykosociala välbefinnande. Effekter som ökad trötthet, att man känner sig osällskaplig eller irriterad och vresig ökar med ökade bullernivåer. Man kan även se att effekter som obehagskänslor i magen och stress har en ökande trend med ökade bullernivåer.
  • Man har konstaterat ett samband mellan förekomsten av högt blodtryck hos män och ökat vägtrafikbuller.