Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Buller från luftvärmepump

Miljöenheten får in klagomål från grannar som blir störda av buller från sina grannars luftvärmepumpar. Du som har en luftvärmepump är ansvarig för att bullernivåerna från luftvärmepumpen inte orsakar olägenhet för dina grannar.

Råd när du ska skaffa en luftvärmepump

Här är några saker du bör tänka på innan du skaffar en luftvärmepump: 

  • Prata med dina grannar innan du skaffar en luftvärmepump. Fråga om de har någon synpunkt om placering.
  • Placera den så långt från dina grannar som möjligt.
  • Ta reda på hur mycket luftvärmepumpen låter. Det kan skilja mycket mellan olika fabrikat.
  • Fråga din återförsäljare hur den ska installeras för att få så lite störning som möjligt från ljud och vibrationer

Klagomål på luftvärmepump

I Lerums kommun är miljöenheten tillsynsmyndighet över buller från luftvärmepumpar. Om någon klagar till miljöenheten och din luftvärmepump låter mer än vad som är tillåtet kan du behöva göra åtgärder som att bygga in luftvärmepumpen eller endast använda den under vissa tider. 

Riktvärden för buller

Riktvärdena för buller från luftvärmepump är samma som för industrikbuller. Mer information finns på Lerums kommuns webbsida om industribuller.