Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Radon

Det finns många typer av strålning till exempel joniserande strålning, optisk strålning, radiofrekvent strålning och ultraljud. Strålning kommer till stor del från naturliga strålkällor som rymden, solen, marken och bostaden.

Den vanligaste källan till höga stråldoser i bostaden är radon.

Radiofrekvent strålning

Radiofrekvent strålning delas in i mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av dessa typer av strålning är skapade på konstgjord väg.

Det har under många år forskats på sambandet mellan hälsorisker och exponeringen för radiofrekvent strålning. De forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar. För mer information se länk till Strålsäkerhetsmyndigheten webbplats under rubriken Mer information. 

Vad är radon?

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva radondöttrar som sänder ut strålning. Om luften innehåller radon fastnar radondöttrarna i luftvägarna och strålningen kan orsaka cellskador. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet.

Riktvärde för radon i bostäder

Gällande riktvärde för radon i inomhusluft i bostäder är 200 bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), beräknat som årsmedelvärde. Över denna nivå bedöms radonhalten som en olägenhet för människors hälsa.

Enkelt att mäta

Det är enkelt att mäta radonhalten i sin bostad. Mätningen görs under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april. 

Länkar till ackrediterade företag där du kan göra din beställning hittar du på webbsidan Beställa radonmätning under rubriken Mer information.

Mer information om radon

Vill du veta mer om radon och radonmätning, se länkarna till Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket under rburiken Mer information nedan.